Sdělení před uzavřením kupní smlouvy pro spotřebitele

V souladu s ust. § 1820 z.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku vám jako spotřebiteli před tím, že učiníte závaznou objednávku, sdělujeme následují informace:

 

 1. Provozovatelem internetového obchodu, kde si objednáváte zboží je
  CESK, s.r.o.  
  se sídlem Příkop 836/6, Zábrdovice, 602 00 Brno,  
  společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vl. č.: 122964,  
  IČ 25569465,  
  DIČ:CZ25569465
  tel.kontakt: +420 511 189 990
  e-mail: info@cesk.cz
  provozovna: Jarní 1058/44i, 614 00 Brno – Maloměřice
 2. Údaje o hlavních vlastnostech zboží, které si objednáváte, naleznete na stránkách našeho e-shopu, po kliknutí na název daného výrobku. Jestliže si nejste jistí, zda se výrobek hodí pro vámi požadovaný účel či vám některá informace chybí, doporučujeme vám, abyste nás kontaktoval/a, vaše dotazy rádi zodpovíme.
 3. Celková cena, způsob dodání zboží, způsob platby za zboží, náklady na dodání a náklady spojené s platbou jsou uvedeny v nákupním košíku v části Souhrn. Žádné další platby vám již účtovány nebudou.
 4. Čas dodání objednaného zboží vám bude sdělen v Potvrzení objednávky.
 5. Jestliže si koupíte zboží, které je propojeno se službou digitálního obsahu, údaje o této skutečnosti, údaje o funkčnosti digitální služby, její kompatibilitě a interoperabilitě naleznete na našem e-shopu u příslušného výrobku. Postup pro stažení digitálního obsahu je uveden u příslušného výrobku na našem e-shopu a/nebo je uveden v návodu, který obdržíte spolu s výrobkem.
 6. Stížnost naší společnosti můžete podat písemně či e-mailem. Do stížnosti prosím uveďte důvod stížnost, případně nárok, který prostřednictvím stížnosti uplatňujete a zejména vaše kontaktní údaje. Vámi zaslanou stížností se bude zabývat pověřený zaměstnanec naší společnosti, který vám nejpozději do 30 dnů od doručení stížnosti zašle písemnou informaci o tom, jak jsme vaši stížnost vyřídili a jak jsme posoudili nároky, které jste ve stížnosti uplatnil/a.
 7. Veškeré informace o odstoupení spotřebitele od uzavřené kupní smlouvy najdete v Poučení o odstoupení od smlouvy pro spotřebitele.
 8. Informace o vašich právech v případě, že zboží bude vadné, naleznete v našich Obchodních podmínkách pro prodej zboží v e-shopu zde.
 9. Informace o existenci a podmínkách záruky za jakost jsou uvedeny u příslušného zboží v e-shopu a naleznete je i v záručním listě, který je přiložen ke zboží a/nebo ho lze stáhnout u příslušného zboží na našem e-shopu.
 10. Veškeré informace o poprodejním servisu a jeho podmínkách jsou uvedena na webových stránkách https://www.cesk.cz/servis/.
 11. Se stížností se mimo naši společnost můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad, na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na Českou obchodní inspekci.
 12. Jako spotřebitel jste oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu. Subjektem oprávněným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace k mimosoudnímu řešení sporu či podání návrhu lze získat na adrese:
  Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15120 00 Praha 2
  https://www.coi.cz/informace-o-adr/
  Pro mimosoudní řešení svého spotřebitelského sporu můžete využít Evropskou platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line přístupnou na této adrese:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

Toto Sdělení před uzavřením kupní smlouvy pro spotřebitele je určeno pro uzavírání kupních smluv, prostřednictvím e-shopu na webových stránkách CESKu https://www.cesk.cz/e-shop/.

Toto Sdělení je platné a účinné pro všechny kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli od 6.1.2023.

Copyright CESK 2024  |  Mapa webu