Aktualita

Nové

Nové informace ohledně provozu CESK a cukrářská poradna

V souvislosti s nařízením vlády přizpůsobujeme pracovní postupy a pracovní režim. Připravili jsme pro Vás také cukrářskou poradnu, kde odpovíme na vaše dotazy.

3. 4. 2020

Cukrářská poradna

Omezení spojená se současnou situací se dotýkají každého z nás. Proto jsme se v CESKu rozhodli poskytnout vám souhrn nejdůležitějších informací jak zvládnout současnou krizi.

Neváhejte nám napsat

Vnímáme nejistotu a obavy jak dnešní situaci řešit, proto jsme připravili cukrářskou poradnu, kde odpovídáme na vaše dotazy. Pokud vás napadá nějaká otázka, neváhejte nás kontaktovat na poradna@cesk.cz. Dotazy na nejčastější otázky najdete níž.

 

Zásadní informace jsme shrnuli ve webinářích Jaká bude letošní sezóna?

Záznam webinářů Vám můžeme poslat - stačí napsat na poradna@cesk.cz.

Michal Černý a Stanislav Zabadal: Očekávané změny v podnikání v roce 2020 – jak být připraven a nebýt překvapen?

Ing. Dana Vankeová: Nejnovější informace v oblasti daní v souvislosti s aktuální situací

 • opatření vlády v souvislosti s koronavirem, informace GFŘ a aktualizované pokyny GFŘ ohledně promíjení pokut a daní v souvislosti s koronavirem, změny v zákoně o DPH od 1. 5. 2020
 • Připravili jsme pro vás přehled aktuálních opatření souvisejících s koronavirem. 

Miroslav Viška: Jak chránit podnikání před nečekanými událostmi?

 • Jak vybrat správné pojištění? Co vše by mělo obsahovat a na co si dát pozor? Jak tedy pojistit mobilní prodejní stánek i s v nitřním vybavením? Jak se vyvarovat chybám v pojistné smlouvě? Na co si dávat pozor, aby pojišťovna bez problémů uhradila náhradu škody?

 

Odpovědi na často kladené otázky:

OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

Kde najdu aktuální informace?

Nejdůležitější odkazy

Jaké jsou změny v oblasti daní?

 • Je odložená povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů FO a PO na 1. 7. 2020 bez sankcí. Pokud však podáte daňové přiznání jako FO, musíte do 30 dnů podat přehledy pro sociální a zdravotní pojištění.
 • Je zrušená povinná evidence tržeb pro všechny – po celou dobu nouzového stavu a dále další 3 měsíce bez sankcí a kontrol
 • Jsou zrušeny platby záloh na daň z příjmu k 15. 6. 2020
 • Plošné prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a pozdně zaplacenou daň nebo zálohu na daň.
 • Podání kontrolního hlášení s DPH bez sankcí – mohu podat do 5 dnů „beztrestně“ – je možno posunout kontrolní hlášení. Je možné požádat finanční správu o posečkání – prominutí úroku za pozdní vrácení daně – je nutné prokázat souvislost s koronavirem

Připravili jsme pro vás detailní přehled opatření. 

Jaká jsou opatření v oblasti sociální a zdravotní pro OSVČ?

 • Posunutí termínu pro podání přehledů za rok 2019 na 3. 8. 2020 – SP i ZP
 • Od března do srpna nemusí OSVČ hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Při dodání přehledu za rok 2020 jim bude odpuštěno šest záloh ve výši minimálních záloh
 • Vyplacení OČR pro OSVČ na děti do 13 let po dobu uzavření škol – pouze jednomu z manželů denní částku 424 Kč. Je třeba žádat elektronicky na MPO.

Ošetřovné pro zaměstnance řeší zaměstnavatel.

Program ANTIVIRUS pro zaměstnavatele

Podrobnosti k programu ANTIVIRUS byly zveřejněny 6. dubna. Žádosti je třeba podat online a podávají se po vyplacení mezd zaměstnancům. 

 • Proplácení mezd zaměstnanců v karanténě: ve výši 60 % mzdy, stát proplácí celou částku
 • Proplacení mzdy zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z důvodu omezení činnosti zaměstnavatele kvůli protikrizovým opatřením vlády: zaměstnavatel vyplácí 100%, stát hradí 80 % této částky
 • Proplacení náhrady mzdy zaměstnavatelům, kde nejméně 30 % zaměstnanců je v karanténě: zaměstnavatel vyplácí 100 % mzdy, stát hradí 80 % této částky
 • Proplacení náhrady mzdy u zaměstnavatelů, kteří nemohou pracovat kvůli zastavení dodávek od subdodavatelů: zaměstnavatel vyplácí 80 % mzdy, stát hradí 50 % té částky
 • Proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům u zaměstnavatelů, kteří nemohou pracovat z důvodu propadu poptávky po službách v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele: zaměstnavatel proplácí 60 % mzdy, stát hradí 50 % této částky

Program Antivirus je určen na úhradu náhrady mzdy zaměstnanců, kteří museli zůstat doma z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele a nepracují . Pokud mají homeoffice nebo zametají sklad, tak pracují a nelze Antivirus využít.

 Připravili jsme pro vás detailní přehled opatření. 

 Jaká bude letošní sezóna a jak se na ni připravit?

Na toto téma proběhl webinář - pokud máte zájem o jeho záznam, napište nám na  poradna@cesk.cz. Stručný přehled doporučení z webináře jsme shrnuli také v článku

 

Vybavení provozovny

Jaké vybavení budu potřebovat? Výroba zákusků

Vždy záleží na tom, o jaký typ provozu se bude jednat. Budujeme-li malý stánek s točenou zmrzlinou nebo cukrářskou výrobu s prodejnou. Každý projekt a záměr se zákazníkem řešíme individuálně. Snažíme se během našeho jednání vysvětlovat možná "úzká místa" či doplňovat dle našich zkušeností zajímavý sortiment. Protože každý zákazník je jedinečný, do značné míry to platí i o každém provozu či jeho záměru. Proto se snažíme být dobrým rádcem a pomáhat při správném výběru každému samostatně.

Jak dlouho trvá realizace od začátku projektování po prodej prvního zákusku?

Jiná doba realizace je u malého provozu (prodejního stánku, okénka, mobilní prodejny), jiná je u kamenných prodejen či výroben. Také bude třeba jiný čas na prodejnu 20m2 a cukrárnu s cukrářskou výrobnou 350m2. Pokud má zákazník jasnou představu o tom, co chce či potřebuje, případně si tuto představu společně ujasníme, samotná dodávka technologie je otázkou několika málo týdnů. Delší čas však je potřeba na přípravu celého projektu. Pokud bude obsahovat stavební úpravy, jednání s dotčenými orgány, případně návrh designéra, celý projekt se protáhne na několik měsíců. Nejrychlejší celkovou realizaci cukrárny včetně cukrářské výroby, návrhu designéra, stavebních úprav k první prodané kávě a zákusku jsme měli od první schůzky za 3 měsíce. Jednalo se o projekt "Prostějovská cukrárna", kde se však za celou dobu realizace nevyskytly žádné větší potíže. Zpravidla to trvá déle díky stavebním úpravám a jednáním s úřady.

Kolik bude stát vybavení provozovny?

Vždy záleží na plánech celého projektu. Jiná investice je u výdejního okénka či prodejního stánku, jiná je u provozovny jako například cukrárna či zmrzlinárna, jiná u provozovny určené jen na prodej nebo prodej a výrobu, či jen výrobu. Každý záměr však individuálně se zákazníkem diskutujeme, ptáme se na důvody a plány zákazníka. Zamýšlený sortiment, specializaci, zaměření, objem prodeje a výroby, zákazníci, které chceme oslovit a možnosti jak prostorové, technické, tak finanční. Teprve na základně těchto prvních informačních schůzkách jsme schopni říci, v jakém rozsahu mohou být plánované investice.

Každý projekt a zákazník je unikátní. Mění se jak požadavky, tak možnosti a představy. Nejsme e-shop, kde si zákazník nakliká podle ceny, co se mu zdá, že potřebuje. Jsme partnerem, který pomáhá a vede zákazníka k provozu s nejpravděpodobnější úspěšností. Upozorňujeme zároveň na jednotlivá rizika a snažíme se, aby byl vyvážený poměr cena/výkon. Také pomůžeme s vyjasněním toho, co je nezbytně nutné pořídit ihned, ale co je třeba možné dovybavit později. Zároveň však již předem myslíme a připravujeme vše na to, aby následné doplnění bylo jednoduché a připravené.

Můžu u vás nakoupit na splátky?

Nákup je možné realizovat platbou předem, či na splatnost. Dále nabízíme možnost nákupu na splátky a to i bez navýšení (v případě splátek do konce roku), nebo možnosti leasingu či provozního úvěru. Variant je bezpočet, tak i samotných podmínek, které můžeme zákazníkovi nabídnout.

Dá se u vás pronajmout zmrzlinový stroj, vitrína...?

Vzhledem na cenu zařízení by bohužel pronájem musel být neúnosně drahý. Jako alternativu nabízíme našim zákazníkům nákup na splátky bez navýšení.

Jak správně rozmístit jednotlivé zařízení a co všechno budeme potřebovat?

Každý na konci pracovního dne je unavený. Rozdíl je, jestli tato únava pochází jen z kvalitně odvedené práce, a nebo z komplikací, zbytečných kroků a překážek během práce. Celou výrobnu je dobré situovat tak, aby to dávalo jednoduše smysl, při práci nic nepřekáželo, nedělalo se zbytečné množství kroků, musí to šlapat jako hodinky, pak budete produktivnější a rádi se do své výrobny budete vracet. Co vše budete potřebovat, záleží na typu provozovny. Když budete vyrábět zmrzlinu, určitě nepotřebujete pec, s tímto a samozřejmě i s rozmístěním Vám rádi poradíme.

Jakou potřebuji živnost?

Pro cukrářskou výrobu, kam spadá i výroba a příprava zmrzliny, cukrářských výrobků atd. spadá do vázané živnosti pekař, cukrář. Proto je třeba mít živnostenské oprávněné v tomto oboru, nebo zajištěného ručitele. Nevztahuje se to na nákup a prodej například nanuků či výdeje hotové zmrzliny od dodavatelů jako je Algida a Schöller, a také v případě nákupu a následného prodeje cukrářských výrobků.

 

Naše služby

Naučíte mě stroje ovládat?

Ano, naučíme. U většiny zařízení je v ceně kalkulována doprava stroje, instalace a zaškolení obsluhy. Nejsme jen dodavatel technologie, ale také společnost, která zajišťuje záruční i pozáruční servis. A jako jedna z mála společností na trhu, disponujeme vlastními technology, kteří Vás naučí se stroji pracovat.

Sami se snažíme neustále experimentovat, zdokonalovat se a učit se stále novým věcem. Sledujeme jak domácí, tak zahraniční trendy. Pořádáme kurzy a školení a to jak hromadné, tak individuální. Neznamená to však, že hned napoprvé vyrobíme přesně to, co chcete nebo si představujete. Každý má svoji představu a chutě. Proto samozřejmě největší díl práce nakonec zůstane na Vás. Jsme Vám však stále partnerem, který vám všemožně pomáhá a podporuje Vás.

Kdo mi zabezpečí servis? Jaká je rychlost servisu?

Naši zkušení a vyškolení servisní technici se Vám v první řadě pokusí pomoci a poradit po telefonu. Snažíme se minimalizovat náklady zákazníka. Pokud však nebude pouze telefonická podpora a rada, vyjedeme k Vám na servisní zásah. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis.

Disponujeme vlastními vyškolenými techniky, jak elektrikáři, chlaďaři, mechaniky, programátory, zámečníky atd. Máme takřka 30 let zkušeností v oboru a mnoho spokojených zákazníků. Také nabízíme speciální servisní telefonní HELP-LINE ve dny pracovního klidu, kde se Vám pokusíme pomoci a poradit. Pokud k Vám však opravdu musíme vyslat technika (80% všech hlášených komplikací se povede vyřešit po telefonu. Zpravidla se jedná o chybu obsluhy), snažíme se servisní zásah zrealizovat do 48 hodin. Není to však možné vždy dodržet.

 

Výroba zmrzliny

Chceme vyrábět z nejzákladnějších surovin, poctivě. Můžeme? Jak na to? Bude to dražší?

Ano, je možné vyrábět ze základních surovin. Tím se vaše výrobky stanou jedinečnými a výrazně se tak odlišíte od konkurence. Každý Váš výrobek tak ponese Váš podpis. Co se týče ceny, tady zaleží na ceně vstupních surovin, tím se rovná jejich kvalita, takže je tu spoustu proměnných, ale běžně by výrobky neměly být dražší na výrobu. Někdy se dostanete na výrazně nižší cenu než u polotovarů. Opět je ale důležité zvážit, zda má smysl vše si vyrábět nebo občas použít polotvar. Právě kvůli ceně a pracnosti je totiž zbytečné snažit se vyrobit něco, co už někdo dávno vyrábí, má v tom praxi a drží kvalitu. Pokud nevíte, jak na to, nabízíme individuální kurzy, kde Vás naučíme vše, co Vás bude zajímat.

Jde vyrábět zmrzlina bez cukru?

Nelze. Ve zmrzlině musí být obsažený cukr a vždy také je. Například fruktóza z ovoce nebo laktóza s mléka. Lze však minimalizovat složením receptu cukry, které se do receptu následně přidávají. Lidé zpravidla nevědí nic o "rodině cukrů" a tedy o jejich vlastnostech jako je sladivost a protizámrzná hodnota. Obě tyto veličiny ve zmrzlině ale i v cukrařině používáme a velmi intenzivně s nimi pracujeme. Jedině takto lze dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Jde vyrábět zmrzlina bez éček? 

Výroba zákusků

Na tuto otázku není lehká odpověď. Podívejte se, co vše je značeno písmenem "E" - ve své podstatě ne. I vitamin C má "svoje číslo E", takže i ovoce obsahuje z tohoto pohledu mnoho "éček". Tedy technicky to možné není. Lze však samozřejmě vyrábět produkty bez přídatných látek. To znamená, že ve výrobku bude vždy jen to nejlepší a nezbytné pro daný recept bez přídatných látek a aditiv (i když i ty mohou být zdravé či přírodní).

Chceme vyrábět vše čerstvé 

Důležité je uvědomit si, co znamená čerstvé. Je výrobek, který jsme vyrobili ráno, večer čerstvý? Není. Má za sebou už několik hodin, kdy "stárnul" ve vitríně. Je hloupost vyrábět každý den "čerstvé" výrobky, není to ekonomické, pokaždé budete muset zapínat pec a další zařízení pro pár výrobků, následně vše umýt, aby to bylo připravené na další den. Lepší je vyrobit větší množství produktů, šokově je zamrazit a potom podle potřeby pracovat s již hotovými výrobky. Existují zařízení, díky kterým si práci můžeme zefektivnit, ulehčit a pak můžete držet standard čerstvého výrobku.

Na instagramu jsem viděl/a krásný zákusek, naučíte mě ho vyrobit?

Rádi Vás naučíme jednotlivé techniky a postupy. Naši cukrářští technologové Vám budou k dispozici jak pro individuální školení, tak pro případnou konzultaci. Sami neumíme všechno na světě, snažíme se však neustále zdokonalovat a učit se novým věcem. Sledujeme jak domácí, tak zahraniční trendy, zkoušíme sami jednotlivé techniky a postupy a jejich modifikace a zdokonalení či zjednodušení. Jsme pro naše zákazníky rádi partnerem a pomocníkem.

Další články

Jaká bude letošní sezóna a jak se na ni připravit?

16. 4. 2020
Současná situace je sice obtížná, ale opatření jednoho dne skončí a lidé vyrazí na zmrzlinu. Jste připraveni na letošní sezónu?

Přehled opatření souvisejících s koronavirem

15. 4. 2020
Článek shrne opatření vlády v souvislosti s koronavirem – projdeme si opatření, která se vztahují pro OSVČ i pro podnikatele,...

Jak přežít krizi? Zveme Vás na webináře, kde shrneme vše podstatné

14. 4. 2020
Situace v oboru je nyní velmi těžká a dotkne se každého z nás. Proto jsme se v CESKu rozhodli poskytnout vám souhrn nejdůležitějších informací...

Nové informace ohledně provozu CESK, a.s.

16. 3. 2020
Vážení zákazníci, naše společnost nepřetržitě vyhodnocuje rizika spojená se šířením viru COVID-19 a průběžně přijímá potřebná opatření. V...
Copyright CESK 2020  |  Mapa webu